Program


6.5.2010 čtvrtek


 • Zahájení
 • 17,30 - 17,50Úvodní slovo - Meissner V. - Vyskočilová J. - Pešek M. -
 • 17,50Úvod
 • 17,50 - 18,30Herlík J. - Pneumologie včera, dnes a……
 • 18,30Konzultační večer

7.5.2010 pátek

 • 9,00CHOPN - Předsedající V.Bártů, V.Koblížek
 • 9,00 - 9,20 V. Koblížek, Hradec Králové - Patologie CHOPN (podobnosti a odlišnosti od jiných typů bronchiálních obstrukcí)
 • 9,20 - 9,40V. Bártů, Praha - Erdomed v léčbě CHOPN
 • 9,40 - 10,00V. Meissner, J. Vyskočilová, Plzeň - CHOPN a OSA
 • 10,00 - 10,20M. Švehlová, Janov - Zásady dechové rehabilitace
 • 10,20 - 10,30Diskuze
 • 10,30Přestávka - Coffebreak
 • 11,00 - Předsedající: J. Vyskočilová, V. Šnorek
 • 11,00 - 11,20F. Brůha, Plzeň - Intervenční bronchoskopie (Klinika TRN FN Plzeň, 1988-2010)
 • 11,20 - 11,40V. Meissner, Plzeň - Vibration Response Imaging-nová zobrazovací metoda v pneumologii
 • 11,40 - 12,00J. Vyskočilová, Plzeň&Sebnitz - Pendlerům těm je hej, aneb život české lékařky za čarou
 • 12,00 - 12,10Diskuze
 • 12,10 - 13,45Přestávka - Oběd
 • 13,45Varia - Předsedající: V. Maříková a V. Kaslová
 • 13,45 - 13,55J. Marešová, Plzeň - Ošetřovatelská péče o nemocné s plicní tuberkulózou
 • 13,55 - 14,15V. Kaslová, V. Maříková Plzeň - Neinvazivní plicní ventilace
 • 14,15 - 14,25L. Šárová, Plzeň - Bronchoskopie mimo naše pracoviště
 • 14,25 - 14,35E. Vatahová, Plzeň - Význam výživy u cystické fibrozy
 • 14,35 - 14,45M. Brůhová, Plzeň - Rozdílný přístup pacientů k léčbě OSA
 • 14,45 - 14,55Diskuze
 • 15,00Plicní hypertenze s relaxací - Předsedající. V.Meissner, J. Vytiska
 • 15,00 - 15,20A. Linhart, Praha - Echokardiografie z pohledu pneumologa
 • 15,20 - 15,40P. Jansa, Praha - Novinky z oblasti plicní arteriální hypertenze
 • 15,40 - 15,50Diskuze
 • 15,50 - 16,30J. Bartoš, Karlovy Vary - Relaxační techniky v léčbě psychosomatických onemocnění (praktická ukázka) *
 •   * Seance limitována pro maximální počet 40 relaxantů. V případě zájmu se bude přednáška s praktickým nácvikem opakovat vzápětí po skončení první řízené relaxace.
 • 16,30ZÁVĚR DRUHÉHO DNE
 • 20,10 - 02,00Společenský večer

8.5.2010 Sobota

 • 9,00Sekce mladých lékařů - Předsedající: M. Honnerová, J. Zeman
 • 9,00 - 9,15J.Zeman, Plzeň - Kazuistika z JIP č. 1: postsufokační plicní edém
 • 9,15 - 9,30J. Lněnička, Ústí n.L. - Wegenerova granulomatoza
 • 9,30 - 9,45M. Honnerová, J. Vyskočilová - Hypoventilace ve spánku
 • 9,45 - 10,00J. Zeman, Plzeň - Kazuistika z JIP č. 2: uzlinový syndrom + podezření na TBC
 • 10,00 - 10,20M. Pešek, Plzeň - Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic
 • 10,20 - 10,30Diskuze
 • 10,30Přestávka - Coffebreak
 • 11,00Astma - Předsedající: B.Novotná, M. Teřl
 • 11,00 - 11,20M. Teřl, O. Růžičková-Kirchnerová, Plzeň - Prognostický význam Samterovy trias u nemocných s astmatem
 • 11,20 - 11,40B. Novotná, Brno - Astma bronchiale v těhotenství
 • 11,40 - 12,00V. Vyskočil a spol, Plzeň - Aktuální stav diagnostiky a léčby sekundární osteoporózy u plicních pacientů ve FN Plzeň.
 • 12,00 - 12,20M. Šípová, Liberec - Je léčba závislosti na tabáku bojem s větrnými mlýny?
 • 12,20 - 12,30Diskuze
 • 12,30Závěr Mezikrajských pneumologických dnů - Vyskočilová J., Meissner V.
 • 12,40Oběd

Změny programu jsou vyhrazeny

Organizačnní agentura: Hillary consulting s.r.o., Sady pětatřicátníků 33, Plzeň 301 00, e-mail: kancelar@hillaryconsulting.com, tel: +420 77 44 55 279