XIV. ČESKÝ A IX. ČESKO-SLOVENSKÝ SJEZD
SPÁNKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ

Olomouc 18.10. – 20.10.2012
Hotel Flora

XIV. ČESKÝ A IX. ČESKO-SLOVENSKÝ SJEZD SPÁNKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ -

Vážené kolegyně a kolegové, vážené dámy a pánové,

Ve dnech 18.-20.října 2012 se stane Olomouc místem konání XIV. Českého a IX. Česko-slovenského kongresu spánkového lékařství. Olomouc je starobylé město s druhou nejstarší univerzitou v ČR a dlouholetou tradicí vzdělanosti a kultury. Na rozdíl od historické Olomouce je spánková medicína mladým a dynamicky se rozvíjejícím lékařským oborem. Problematika spánku dnes zasahuje do řady lékařských oborů a mezioborová spolupráce odborníků zabývajících se poruchami spánku a jejich důsledky přispívá k rychlému celosvětovému rozvoji jak diagnostických, tak preventivních a léčebných přístupů těchto poruch. Proto je také nosným tématem sjezdu spánková medicína a další medicínské obory, a to na úrovni teoretické i klinické (poruchy spánku a genetika, interní onemocnění, kardiologie, neurologie, ORL, pediatrie, pneumologie, psychiatrie). Nedílnou součástí sjezdu bude i samostatná sekce nelékařských odborníků ve spánkové medicíně. Věříme, že kongres Vás obohatí nejen svým odbornými, ale i společenskými a kulturními zážitky v našem městě.

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.
Spánková laboratoř Kliniky plicních nemocí a tbc FN Olomouc