Úvodní slovo


Vážení přátelé,

je to již 5 let, kdy jsme se setkali při Mezikrajských pneumologických dnech organizovaných naší klinikou. Tehdy setkání proběhlo na Šumavské Přimdě. Letos máme čest organizovat toto tradiční setkání opět. Tentokrát jsme se rozhodli již XXXVI. Mezikrajské pneumologické dny uspořádat v Chodové Plané.

Zde v hotelu, který je součástí pivovarského komplexu, budeme již tradičně diskutovat témata z celého spektra pneumologie. Ve vyzvaných přednáškách řada přednášejích představí novinky a trendy v našem oboru a bude předávat praktické zkušenosti. Opět budeme organizovat přednášky také pro střední zdravotnický personál a plánujeme i blok přednášek připravený našimi mladými kolegy.

Šumavská Přimda nabídla krásu Šumavy, která nás odpoutala od každodenního shonu. Pivovarský komplex v Chodové Plané má stejnou ambici. Odpoutání od zmíněného shonu by mělo tentokrát proběhnout komplexně a rozhodně nikoliv planě, ale s přispěním všech podob kombinace pramenité vody, ječmenného sladu a trochu toho hořkého prášku z chmelových šišek.

Doufáme, že odborná diskuse plynule přejde zvláště při večerních posezeních i k jiným tématům, která přináší život a která nás společně zajímají.

Celý organizační tým udělá vše pro vaše pohodlí a získání nových informací. Nepochybujeme, že plánované setkání umožní navázání nových přátelství a přispěje k utužení dřívějších.

Těšíme se na Vás a jsme přesvědčeni, že XXXVI. Mezikrajské pneumologické dny naváží na odborně a společensky úspěšné ročníky předchozí.

Za celý organizační tým,

MUDr. Jana Vyskočilová a prim. MUDr. Viliam Meissner