Po konferenci


Po skončení konference zde budou umístěny materiály v elektronické podobě, které mají souvislost s tímto sjezdem.