Program


Čtvrtek 18.10.2012

 •  Celý den společné sekce lékařů a NELZP
 • 13:00Zahájení - úvodní slovo: K. Šonka, I. Mucska, M. Tormašiová, M. Kolář, V. Kolek, M. Hobzová
 • 13:30Spánková apnoe a závažná cévní onemocnění - předsedá: O. Ludka, I. Mucska
 • 13:30 - 14:00D. White - Sleep apnea in patients with heart failure
 • 14:00 - 14:05Diskuze
 • 14:15 - 14:25O. Ludka - Náhlá srdeční smrt a spánková apnoe
 • 14:25 - 14:35M.Orban - Vztah syndromu obstrukční spánkové apnoe( OSA) a akutní aortální disekce ( AAD)
 • 14:35 - 14:45I. Mucska - Syndróm spánkového apnoe a náhle cievne mozgové príhody
 • 14:45 - 14:55P. Šiarnik - Syndrom spánkové apnoe a kardioembolické náhlé cievne mozgové príhody
 • 14:55 - 15:05H. Wagnerová - Hodnotenie výskytu aterosklerotických zmien v karotickom riečisku pomocou duplexného ultrazvukového vyšetrenia u pacientov so syndromom spánkového apnoe
 • 15:05: - 15:15Diskuze
 • 15:15Přestávka - coffeebreak
 • 15:30Poruchy spánku a pneumologie - předsedá: M. Hobzová, P. Turčáni
 • 15:30 - 15:40V.Kolek - Úvodní slovo
 • 15:40 - 15:50M. Hobzová - Koincidence obstrukční spánkové apnoe s častými a méně častými pneumologickými chorobami
 • 15:50 - 16:00M. Žurková - Konicidence spánkových poruch dýchání a intersticiálních plicních procesů
 • 16:00 - 16:15V.Donič - Respirační spánková medicína a projekt ERS HERMES( Harmonise education in Respiratory Medicine for European Specialis)
 • 16:15 - 16:25M. Plačková - VO2 max- měřítko kondice při léčbě CPAP/BIPAP??
 • 16:25 - 16:35P. Turčáni - Jednostranná paréza bráničního oblouku, možnosti diagnostiky a terapie
 • 16:35 - 16:50Diskuze
 • 16:50Ukončení prvního dne

Pátek 19.10.2012

 •  Společné sekce lékařů a NELZP
 • 8:30Zahájení druhého dne sjezdu
 • 8:30Poruchy spánku u geneticky podmíněných onemocnění - předsedá: S. Nevšímalová, R. Riha
 • 8:30 - 8:50R. Riha - Sleep disorders in Down syndrome
 • 8:50 - 8:55Diskuze
 • 8:55 - 9:05I. Příhodová - Syndrom Smith- Magenis - unikátní porucha sekrece melatoninu
 • 9:05 - 9:15S. Nevšímalová - Prader – Williho syndrom a nadměrná denní spavost
 • 9:15 - 9:25D. Kemlink - Nervosvalová onemocnění a poruchy spánku
 • 9:25 - 9:40Diskuze
 • 9:40Spánková apnoe, kardiovaskulární a metabolická onemocnění - předsedá: T. Kára, M. Hobzová
 • 9:40 - 10:10D. White - Is OSA a risk for cardiovascular Disease
 • 10:10 - 10:20Diskuze
 • 10:20 - 10:30T. Kára - Metabolický syndrom a poruchy dýchání ve spánku
 • 10:30 - 10:40P. Příhodová - Vývoj BMI indexu u pacientů s OSAS
 • 10:40 - 10:50M.Hobzová - Sérová koncentrace adiponektinu a její změny při léčbě přetlakovým dýcháním u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí, vztah adiponektinu k vybraným antropometrickým parametrům
 • 10:50 - 11:00R.Tiško - Vplyv polymorfizmov gévov pre CETPa ApoE na plazmatické hladiny lipoproteinov upacientov s obštrukčným spánkovým apnoe
 • 11:00 - 11:10Diskuze
 • 11:10Přestávka - coffeebreak
 • 11:25Chirurgická léčba poruch dýchání ve spánku - předsedá: J. Betka, M. Ondrová
 • 11:25 - 11:40Ž. Roje - Efficacy and safety of minnimalyinvasive surgical treatment for sleep disordered breathing patients
 • 11:40 - 11:50J.Betka - Úspěšnost chirurgické léčby při léčbě SAS-
 • 11:50 - 12:00A. Hrdlička - Výsledky chirurgické léčby pacientů s obstukčním spánkovým apnoickým syndromem a ronchopatií
 • 12:00 - 12:10R. Minařík - Hodnocení úpěšnosti operace ronchopatie a SAS lehkého stupně (I.st.) dotazníkem- s otazníkem
 • 12:10 - 12:20V. Pavelec - Současná spánková chirurgie
 • 12:20 - 12:30 Diskuze
 • 12:30 Oběd
 •  Samostatná sekce lékařů
 • 13:30Spánek a psychické poruchy - předsedá: P. Smolík, M. Pretl
 • 13:30 - 13:50J. Fischer - Sleep, sleep disturbance and performance
 • 13:50 - 14:00P. Smolík - Farmakologie spánku
 • 14:00 - 14:10J. Piško - Atypická depresia - kontinuum s klasickou depresivní poruchou?Predbežné výsledky z polysomnografické śtudie
 • 14:10 - 14:20M. Pretl - Occurence of psychiatric desease in patients with obstrukctive sleep apnea syndrom- results from multinational ESADA cohort
 • 14:20 - 14:30V. Lehká - Čo sa može skrývat za nadmernou dennou spavostou?
 • 14:30 - 14:40Diskuze
 • 14:40Přestávka - coffeebreak
 • 14:50Neinvazivní ventilace - předsedá: J. Vyskočilová, Z. Dorková
 • 14:50 - 15:10J. Fischer - Quality assurance in sleep medicine.How can it be managed?
 • 15:10 - 15:15Diskuze
 • 15:15 - 15:25J. Vyskočilová - Domácí neinvazivní léčba pacientů v Beatmungszentrum Sebnitz
 • 15:25 - 15:35M.Honnerová - NIV v léčbě nemocné s chonickým respiračním selháním při těžké hypoventilaci- kazuistika
 • 15:35 - 15:45J. Jurikovič - Jsou ženy v užívání CPAP ventilátoru lepší než muži u těžkého syndromu spánkové apnoe a hypopnoe z dlouhodobého hlediska tj- více než 12 let od zahájení léčby?
 • 15:45 - 15:55O. Kudela - Faktory ovlivnující úspěšnost ventilační podpory dvojúrovnovým pozitivním přetlakem( BiPAP) u pacientů s těžkým syndromem obstrukční spánkové apnoe
 • 15:55 - 16:10Z. Dorková - Stratégia liečby neinvasivnou ventiláciou u pacientou s obštrukčným spánkovým apnoe s plucnými komorbiditami- hypoventilačným syndrómom alebo obštrukčnou chrobou pluc
 • 16:10 - 16:20Diskuze
 •  Samostatní sekce nelékařských pracovníků
 • 13:30Sekce nelékařských pracovníků I. - předsedá: M. Žurková, S. Panáková, K. Žohová
 • 13:30 - 13:45S. Panáková - Edukace u pacienta s obstrukční spánkovou apnoe v terapii kontinuálním přetlakem v dýchacích cestách
 • 13:45 - 14:00M. Brůhová - Zlaté české ručičky
 • 14:00 - 14:15Z. Šperlichová - Spolupráce psychologa ve spánkové laboratoři
 • 14:15 - 14:25Diskuze
 • 14:25Přestávka - coffeebreak
 • 14:40Sekce nelékařských pracovníků II. - předsedá: M. Žurková, S. Panáková, K. Žohová
 • 14:40 - 14:55K. Žohová - Centrum pro poruchy spánku a biorytmu Hradec Králové
 • 14:55 - 15:10J. Kliková - Činnost spánkové laboratoře při plicním odděleníí Nemocnice Břeclav
 • 15:10 - 15:25M. Štorkánová - Kontaktní kožní alergie obličeje nemusí být překážkou k užívání neinvasivní CPAP – terapie- prezentace pacienta léčeného individuálně dodanou nasální maskou z textilního materiálu
 • 15:25 - 15:40L. Rausová - Léčení pacienti v režimu CPAP/ BIPAP
 • 15:40 - 15:55P. Petrželová - Zajímavé kazuistiky ze spánkové laboratoře
 • 15:55 - 16:10K. Janečková - Neinvazivní ventilace pomocí helmy z pohledu sestry
 • 16:10 - 16:20Diskuze
 •  Společné sekce lékařů a NELZP
 • 16:20Plenární schůze ČSVSSM a volby
 • 17:20Diskuze k posterům (volná za účasti autorů)
 • 18:00Zakončení druhého dne

Sobota 20.10.2012

 •  Společné sekce lékařů a NELZP
 • 9:00Zahájení třetího dne sjezdu
 • 9:00Od parasomnií k nočním frontálním epilepsiím - předsedá: S. Nevšímalová, K. Šonka
 • 9:00 - 9:20S. Nevšímalová - Parasomnie dětského věku - vývojová porucha?
 • 9:20 - 9:35J. Bušková - Parasomnie v dospělosti
 • 9:35 - 9:50I. Příhodová - Noční groaning - často poddiagnostikovaná forma parasomnie
 • 9:50 - 10:05K. Šonka - Parasomnie vázané na REM spánek
 • 10:05 - 10:20E. Nešpor - Noční frontální epilepsie
 • 10:20 - 10:30Diskuze
 • 10:30Poruchy spánku a kardiovaskulární choroby - předsedá: I. Příhodová, M. Pretl
 • 10:30 - 10:40M. Pretl - Insomnie a kardiovaskulární choroby
 • 10:40 - 10:55I. Příhodová - Obstrukční spánková apnoe v dětském věku a kardiovaskulární onemocnění
 • 10:55 - 11:05E. Sovová - Vliv léčby obstrukční spánkové apnoe pomocí CPAP na echokardiografické parametry systolické a diastolické funkce srdeční
 • 11:05 - 11:15M. Sova - Sledování echokardiografických paramnetrů systolická a distolické funkce srdeční u pacientů s obstrukční spánkovpu apnoe bez léčby CPAP
 • 11:15 - 11:25L. Berka - Porucha dýchání ve spánku jako výzva pro ambulantní kardiologii
 • 11:25 - 11:35Diskuze
 • 11:35Přestávka - coffeebreak
 • 11:45Varia - předsedá: P. Dohnal, M. Moráň
 • 11:45 - 11:55D. Kemlink - Sekundární formy syndromu neklidných nohou-aktuální stav znalostí
 • 11:55 - 12:05J. Slonková - Význam semiinvasivní plicní ventilace u pacientů s nervosvalovými poruchami s poruchami nervosvalového přenosu se zameřením na myastenii gravis
 • 12:05 - 12:15E.Feketová - Osmotický demielinizačný syndróm- zriedkavá příčina imperativnej hypersomnie
 • 12:15 - 12:25P. Dohnal - Výživa a spánek
 • 12:25 - 12:35Z. Sopková - Závažnost obštručného spánkového apnoe u romskych a neromskych pacientov
 • 12:35 - 12:45J. Kraus - Kritika Evidence- BasedMedicine a spánková medicína
 • 12:45 - 13:00Diskuze
 • 13:10Zakončení sjezdu - závěrečné slovo: K. Šonka, V. Kolek, M. Hobzová, I. Mucska, M.Tormášiová