XIV. Český a IX. Česko-slovenský sjezd spánkového lékařství


Pořadatel

Česká společnost pro výzkum spánku

a spánkovou medicínu

1. LF UK a VFN

Kateřinská 30, 120 00 Praha 2

Programový výbor

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
MUDr. Jana Vyskočilová
MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.
MUDr. Miroslav Moráň
Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
MUDr. Miroslav Lánský
MUDr. Pavel Dohnal

Organizační výbor

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.
Zdeňka Langová
Bc. Soňa Panáková
MUDr. Monika .urková
MUDr. Eva Koukalová
Ing. Jan Špilar

Místo konání

Hotel Flora
Krapkova 34, Olomouc
www.hotelflora.cz

Důležité termíny

15.7.2012 - včasné přihlášení
10.9.2012 - přihlášení k aktivní účasti
24.9.2012 - rezervace ubytování
14.10.2012 - přihlášení na sjezd elektronicky

Časový rámec sjezdu

Čtvrtek 18.10.
13.00 - 17.00 kongres - přednášky
19.00 - 22.00 kulturní program Klášter Hradisko

Pátek 19.10.
8.30 - 12.00 přednášky
12.15 - 14.00 plenární schůze a volby ČSVSSM
14.15 - 18.00 přednášky
20.00 společenský večer
Sobota 20.10.
9.00 - 13.00 přednášky

Organizátor

Hillary consulting, s.r.o.
Sady Pětatřicátníků 33, Plzeň
E-mail: kancelar@hillaryconsulting.com
www.hillaryconsulting.com