Program


Partneři

Generální partner

Saegeling Medizintechnik s.r.o.
Saegeling

Hlavní partner

Lundbeck A/S
Lundbeck
Čtvrtek 6.11.2008

 • 14,00 - 22,00Stavba prezentačních stánků
 • 16,00 - 22,00Ubytování nahlášených účastníků

Pátek 7.11.2008

 • 7,00 - 9,00Stavba prezentačních stánků
 • 7,30 - 9,00Registrace účastníků
 • 8,30Otevření kongresových prostor
 •  Coffebreak
 • 9,10 - 9,20Šonka K., Vyskočilová J. - Slavnostní zahájení X. Českého a V. Česko - Slovenského sjezdu spánkového lékařství
 • 9,20Šonka K., Nevšímalová S. - Úvodní sekce
 • 9,20 - 9,45Nevšímalová S. - Diferenciální diagnóza záchvatových nočních projevů (parasomnie x epilepsie)
 • 9,45 - 10,00Fischer J. - Outcome quality as an important part of quality assurance and health economy?
 • 10,00 - 10,20Šonka K. - Spánková medicína včera, dnes a určitě zítra
 • 10,20Moráň M., Borzová K. - Poruchy spánku I.
 • 10,20 - 10,35Borzová K. - Organický somnambulismus kontra delirium
 • 10,35 - 10,50Štěrbová K. - Enuresis nocturna – výtěžnost nočního videoEEG monitorování
 • 10,50 - 11,05Kemlink D. - Asociační genetické studie u syndromu neklidných nohou
 • 11,05 - 11,20Mucska I. - Melatonín – multidisciplinárny pohľad
 • 11,20 - 11,30Diskuze
 • 11,30 - 11,50Přestávka, Coffebreak
 • 10,50Mucska I., Trefný M. - Poruchy dýchání ve spánku I.
 • 11,50 - 12,10Fischer J. - Complex sleep apnea, does it really exist ?
 • 12,10 - 12,25Pretl M. - Výsledka dlouhodobého sledování léčby obstrukční spánkové apnoe u pacientů prekapilární plicní hypertenzí
 • 12,25 - 12,40Mucska I., Pelec - Syndrom spánkové apnoe a oxidativní stres
 • 12,40 - 12,55Jurikovič I. - Obraz saw tooth na smyčce průtok objem u nemocných se syndromem obstrukční spánkové apnoe.
 • 12,55 - 13,10Lattová Z. - Kognitivní a afektivní poruchy u nemocných s obstrukční spánkovou apnoí
 • 13,10 - 13,25Slonková J. - Obstrukční syndrom spánkové apnoe- příčina nebo následek CMP?
 • 13,25 - 13,40Trefný M. - Vyšetření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu u obstrukční spánkové apnoe
 • 13,40 - 13,50Diskuze
 • 13,50 - 14,45Oběd - sál Conferenza
 • 16,50Lánský M., Slouka D. - Chirurgická léčba poruch dýchání ve spánku
 • 16,50 - 17,05Plzák J. - Chirurgická léčba poruch dýchání ve spánku – kritický přehled
 • 17,05 - 17,20Slouka D. - Zkušenosti s řešením obstrukčního syndromu spánkové apnoe na ORL klinice FN a LF UK Plzeň
 • 17,20 - 17,35Pavelec V. - Netoleruji CPAP! Co teď?
 • 17,35 - 17,50Janoušek P. - Naše první zkušenosti s monitorací spánku u dětí s podezřením na obstrukční syndrom spánkové apnoe (OSAS)
 • 17,50 - 18,05Kraus J. - Polysomnografie a poruchy dýchání ve spánku u dětí
 • 18,05 - 18,20Lánský M. - Obstrukce horních cest dýchacích - Konzervativní versus chirurgická léčba - Turbulentní proudění
 • 18,20 - 18,35Ondrová M. - Efekt tonzilotomie u dětí s OSAS validovaný polysomnografickým vyšetřením
 • 18,35 - 18,50Příhodová I. - Radiofrekvenčně indukovaná termoterapie tonsil u dětí
 • 18,50 - 19,00Diskuze
 • 19,00Závěr prvního dne přednášek
 • 20,00 - 02:00Společenský večer

Sobota 8.11.2008

 • 9,05 - 9,10Šonka K., Vyskočilová J. - Zahájení druhé dne X. Českého a V. Česko - Slovenského sjezdu spánkového lékařství
 • 9,10Vyskočilová J., Pretl M. - Posudková kriteria nadměrné denní spavosti
 • 9,10 - 9,25Pretl M. - OSA, EDS, problematika řízení a EU - jak dal?
 • 9,25 - 9,40Vyskočilová J. - Posudková kriteria nadměrné denní spavosti v Německu
 • 9,40 - 9,55Moráň M. - Posudková problematika nadměrné denní spavosti
 • 9,55 - 10,10Procházka T. - Screening spánkové apnoe u profesionálních řidičů: argumenty proti
 • 10,10 - 10,25Hobzová M. - Syndrom obstrukční spánkové apnoe u řidičů z povolání – kazuistiky
 • 10,25 - 10,40Panáková S. - Pacient s nediagnostikovaným syndromem obstrukční spánkové apnoe usínající za volantem – kazuistika
 • 10,40 - 10,50Diskuze
 • 10,50 - 11,05Přestávka - Coffebreak
 • 11,25Dohnal P., Tormašiová M. - Poruchy spánku II.
 • 11,25 - 11,40Blažek V. - Antropologie spánku – Ekologické a bioklimatologické aspekty
 • 11,40 - 11,55Dohnal P. - Problematika a úskalí léčby hypersomnie
 • 11,55 - 12,10Borzová K. - Léčba chronické psychofyziologické insomnie – výsledy studie
 • 12,10 - 12,25Tormašiová M. - Klinické spektrum, polysomnografické a MSLT nálezy pacientov s narkolepsiou
 • 12,25 - 12,40Závěšická L. - Subjektivní a objektivní spánkové parametry v léčbě chronické nespavosti
 • 12,40 - 12,50Diskuze
 • 12,50Meissner V., Novák V. - Ventilační léčba poruch dýchání ve spánku
 • 12,50 - 13,05Meissner V. - AVAPS při léčbě obézních hypoventilujících pacientů
 • 13,05 - 13,20Bastl C. - Neinvazivní a invazivní ventilace u karcinomu plic
 • 13,20 - 13,35Novák V. - Ventilační podpora u dětských pacientů s OSA – zkušenosti z Ostravy
 • 13,35 - 13,50Zeman J. - Faktory ovlivňující compliance pacientů léčených pomocí přetlaku v dýchacích cestách
 • 13,50 - 14,05Dorková Z. - Vplyv CPAP na kardiovaskulárne riziko, oxidatívny stres a systémový zápal u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe a metabolickým syndrómom
 • 14,05 - 14,15Diskuze
 • 14,15Šonka K. Vyskočilová J. - Závěr X. Českého a V. Česko -Slovenského sjezdu spánkového lékařství
 • 14,20 - 15,30Oběd
 • 14,30 - 16,30Odjezd