Úvodní slovo


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu pozvat na jubilejním setkání všech těch, kteří se zabývají problematikou spánku, právě ve svém rodném městě Plzni.

Spánková medicína od dob vzniku naší laboratoře v Plzni v roce 1994 se stala dynamickým, rozvíjejícím se oborem s fungující mezioborovou spoluprácí.

Náš letošní kongres bude doufám jak po stránce odborné, tak i společenské, završením naší společné práce a přehledem dosažených výsledků od minulého kongresu v Martině.

Těším se na Vás ve starobylém městě piva v listopadu tohoto roku a přeji Vám úspěch v profesním i osobním životě.

MUDr. Jana Vyskočilová