Program


Pátek 13.4.2012

 •  Celý den společné sekce lékařů a NELZP
 • 9,00Zahájení
 • 9,00 - 9,30Úvodní slovo
 •   Blahoš J. - prezident ČLS JEP
 •   Kunová J. - ředitelka FN Plzeň
 •   Dominik P.- náměstek FN Plzeň
 •   Palička V. - předseda SMOS
 •   Mauritzová I. - rektorka ZČU
 •   Pavelka V. - ředitel IPVZ
 •   Pavelka K. - ředitel Revmatologického ústavu
 •   Kreuzberg B. - děkan LF UK Plzeň
 •   Ženíšek M. - 1. náměstek ministra zdravotnictví
 •   Vyskočil V. - předseda organizačního výboru.
 • 9,30Úvod
 • 9,30 - 9,55Blahoš J. - Serendipita v medicíně
 • 10,00Nefrologie - předsedá: Sulková - Dusilová S.
 • 10,00 - 10,30Sulková - Dusilová S. - Současné možnosti a limity léčby kostních změn u pacientů s chronickým onemocněním/selháním ledvin
 • 10,30 - 10,45Kubišová M. - Hyperparathyreóza po transplantaci ledvin
 • 10,45 - 11,00Šenk F. - Bisfosfonáty a ledviny
 • 11,00 - 11,10Diskuze
 • 11,10Farmakoekonomika osteoporózy - předsedá: Blahoš J., Palička V.
 • 11,10 - 11,30Švihovec J. - Léková politika a odborné společnosti
 • 11,30 - 11,55Doležal T. - Ekonomické souvislosti suplementace kalciem a vitamínem D
 • 11,55 - 12,05Diskuze
 • 12,05Oběd
 • 13,05Satelitní sympozium Roche - „Není to hora, co zdoláváme, ale sami sebe.“ Sir Edmund Hillary (1919-2008)
 •  Holeček M. - Nejvyšší neznamená vždy nejtěžší
 •  Jenšovský J. - Od Mt. Frailty po Mt. Everest
 • 14,10Obor Klinická osteologie - předsedá: Palička V., Vyskočil V.
 • 14,00 - 14,20Pavelka V., Vrbovská A. - Vzdělávací projekty a IPVZ
 • 14,20 - 14,40Šounová M. - Evropské fondy
 • 14,40 - 15,00Palička V. - Klinická osteologie
 • 15,10Diskuze
 • 15,10Přestávka - Coffeebreak
 • 15,40Hyperparathyreóza - předsedá: Broulík P.
 • 15,40 - 15,55Broulík P. - Kostní změny u kastrovaných transsexuálek (F-M)
 • 15,55 - 16,10Svobodová J. - Diferenciální diagnostika hyperkalcémie
 • 16,10 - 16,25Nývltová O. - Koincidence primární hyperparatyreózy a non medulárního karcinomu štítné žlázy- náhoda nebo syndróm?
 • 16,25 - 16,35Diskuze
 • 16,35Chirurgická léčba komplikací osteoporózy a návrh doporučených postupů - předsedá: Pavelka T., Vyskočil V.
 • 16,35 - 16,50Pavelka T., Weissová D. - Osteosyntéza zlomenin proximálního femuru pomocí implantátu PFN s augmentací kostním cementem
 • 16,50 - 17,05Zeman, Matějka - Ošetřování zlomenin obratlových těl
 • 17,05 - 17,20Vyskočil V. - 6-ti leté sledování pacientů s osteoporotickou zlomeninou proximálního femuru - extenze 5-ti letých dat
 • 17,20 - 17,35Filip M. - Chirurgické řešení zlomenin páteře při osteoporotickém nálezu
 • 17,35 - 17,45Diskuze
 • 17,45Koreferát - Filip M.
 • 17,45 - 18,00Filip M.
 • 18,00ZÁVĚR PRVNÍHO DNE

Sobota 14.4.2012

 •  Společná sekce lékařů a NELZP
 • 8,30Rizika a komplikace u sekundární osteoporózy - předsedá: Pavelka K.
 • 8,30 - 8,45Pavelka K. - Osteoporóza u juvenilní idiopatické artritidy a spondylartritid + diskuze
 • 8,45 - 9,00Růžičková O. - Osteoporóza u revmatoidní artritidy + diskuze
 • 9,00 - 9,15Hauer L. - Bisfosfonátová osteonekróza čelistí 3. stádia jako komplikace léčby GIOP u pacientů s revmatoidní artritidou + diskuze
 • 9,15 - 9,30Růžičková O. - FRAX - predikce individuálního rizika zlomenin, výhody a limitace + diskuze
 •  Samostatná lékařská sekce
 • 9,30Satelitní sympozium MSD - předsedá: Blahoš J.
 • 9,30 - 9,50Palička V. -
 • 9,50 - 10,10Růžičková O -
 • 10,10 - 10,30Vyskočil V. - Alendronát: pro a proti
 •  Samostatná sekce nelékařských pracovníků
 •  Osteoporóza I
 • 9,30 - 9,45Stašková Š. - Primární a sekundární prevence zlomenin a péče o pacienty po fraktuře femuru
 • 9,45 - 10,00Ištvánková E. - Pohybová léčba osteoporózy
 • 10,00 - 10,15Veselá L. - Náhrada mobilní meziobratlové ploténky
 • 10,15 - 10,30Strnádková D. - Zlomeniny diafýzy předloktí u dospělých
 • 10,30 - 10,40Kasalický P. - Vybrané metodické problémy při prodádění a hodnocení kostní denzitometrie u přístrojů
 • 10,45 - 10,50Diskuze
 • 10,30 - 10,50Přestávka - Coffeebreak
 •  Společná sekce lékařů a NELZP
 • 10,50Genetika osteoporózy - předsedá: Žofková I.
 • 10,50 - 11,15Žofková I. - Genetika osteoporózy a Pagetovy choroby + diskuze
 • 11,15 - 11,33Hrdý P - Polymorfismus genu pro Apolipoprotein E (APOE) a osteoporóza + diskuze
 • 11,33 - 11,55Novosad P. - Genetické vyšetření u sekundární osteoporózy a jeho komparace s primární osteoporózou + diskuze
 • 11,55 - 12,10Hrdý P. - Farmakogenetika vitamin D receptoru (VDR) a osteoporóza + diskuze
 • 17,35 - 17,45Diskuze
 •  Samostatná lékařská sekce
 • 12,10SATELITNÍ SYMPOZIUM AMGEN - MODERNÍ LÉČBA POSTMENOPAUZÁLNÍ OSTEOPORÓZY - předsedá: Vyskočil V.
 • 12,10 - 12,30Růžičková O. - Ovlivnění signální cesty RANK/RANK/OPG
 • 12,30 - 12,50Horák P. - Dlouhodobá terapie osteoporózy ve světle klinických studií
 • 12,50 - 13,10Vyskočil V. - Význam kortikální integrity pro pevnost kosti a snížení výskytu zlomenin
 •  Samostatní sekce nelékařských pracovníků
 •  Osteoporóza II
 • 12,10 - 12,25Ládová - Kazuistiky vsekundární osteoporóze
 • 12,25 - 12,55Kolišová K. - Nordic Walking
 • 12,55 - 13,10Havlík P. - Stanovení kostní denzity
 • 13,10 - 13,25Hejnová Hana - Specifita péče o pacienty s osteogenesis imperfecta
 • 13,25 - 13,40Hejnová Hana - Nejčastější chyby u DXA při polování
 • 13,10Oběd
 •  Společná sekce lékařů a NELZP
 • 14,10Sekundární osteoporóza I. - předsedá: Pavelka K.
 • 14,10 - 14,20Kučerová I. - Úskalí diagnostiky Sudeckova syndromu
 • 14,20 - 14,30Dokoupilová E. - Biologická léčba u zánětlivých revmatických onemocnění
 • 14,30 - 14,45Herbert - Stanovisko praktických lékařů k současným preskripčním omezením u metabolických onemocnění skeletu
 • 14,45 - 14,55Diskuze
 • 14,55Přestávka - Coffeebreak
 • 15,20Sekundární osteoporóza II. - předsedá: Horák P.
 • 15,20 - 15,35Suchý D. - Psoriatická artritida a osteoporóza
 • 15,35 - 15,50Fojtík P. - Laktózová intolerance jako rizikový faktor osteoporózy
 • 15,50 - 16,05Franeková L. - Hypoestrogenní stav s poklesem BMD navozený Depo-Proverou u 30 leté ženy
 • 16,05 - 16,20Hajšmanová Z. - Ovlivňuje preventivní dávka nízkomolekulárního heparinu kostní metabolizmus těhotných žen?
 • 16,20 - 16,35Málek Z. - Kost v graviditě a laktaci
 • 16,35 - 16,40Diskuze
 • 16,40Terapie - předsedá: Blahoš J.
 • 16,40 - 16,55Vyskočil V. - Význam suplementace vápníkem a vitaminem D, rizika a benefity
 • 16,55 - 17,10Svobodová J. - Diferenciální diagnostika a léčba hypokalcémie
 • 17,10 - 17,25Novosad P. - VITAMIN D – současný stav metabolických a experimentálních poznatků. Význam a možnost jejich využití
 • 17,25 - 17,40Hrabě V. - Operační léčba adenomu příštítných tělísek
 • 17,40 - 17,55Vyskočil V. - Hojení zlomenin
 • 17,55 - 18,10Diskuze
 • 18,10ZÁVĚR DRUHÉHO DNE

Neděle 15.4.2012

 •  Celý den společné sekce lékařů a NELZP
 • 9,00Zobrazovací metody - předsedá: Vyskočil V., Kasalický P.
 • 9,00 - 9,15Vyskočil V. - Limitace zobrazovacích metod
 • 9,15 - 9,30Havlík P. - Trabeculare bone score software a jeho možnosti
 • 9,30 - 9,45Kasalický P. - Vybrané metodické problémy při prodádění a hodnocení kostní denzitometrie u přístrojů GE Lunar
 • 9,45 - 10,00Havlík P. - Stanovení kalcifikace břišní aorty na kostních denzitometrech
 • 10,10Mužská osteoporóza - předsedá: Broulík P.
 • 10,10 - 10,20Řehořková P. - Mužská osteoporóza v praxi endokrinologa
 • 10,20 - 10,30Suchý D. - Mužská osteoporóza z pohledu revmatologa
 • 10,30 - 10,40Svobodová J. - Hladiny testosteronu u starších mužů s osteopenií a osteoporózou
 • 10,40 - 10,50Diskuze
 • 10,50Dětská osteoporóza - předsedá: Kutílek Š.
 • 10,50 - 11,00Kutílek Š. - Rozdílné příčiny hyperkalcémie v dětském věku
 • 11,00 - 11,10Čamborová P. - Dětská kost a bronchiální astma
 • 11,10 - 11,20Mařík I. - LÉČENÍ BEZBOLESTNÉ FRAKTURY BISFOSFONÁTY: ZMĚNA KLINICKÉHO PRŮBĚHU HSAN 1 LÉČENÍM BIFOSFONÁTY A VITAMINEM D
 • 11,20 - 11,30Diskuze
 • 11,30Varia - předsedá: Vyskočil V., Broulík P.
 • 11,30 - 11,40Michalská D. - Rozdílná odpověď skeletu na léčbu teriparatidem ve srovnání s risedronátem u pacientů s roztroušenou
 • 11,40 - 11,50Fojtík P. - Screening celiakie u pacientů s osteopenií a osteoporózou v regionu severní a střední Moravy v České republice
 • 11,50 - 12,00Kuklík M. - DEFEKTY STŘEDNÍ ČÁRY AXIÁLNÍHO A KONČETINOVÉHO SKELETU
 • 12,00 - 12,10Diskuze
 • 12,10Rizikové faktory - předsedá: Palička V.
 • 12,10 - 12,20Málek Z. - Léky a riziko fraktury
 • 12,20 - 12,30Málek Z. - Deprese, antidepresiva a riziko fraktury
 • 12,30 - 12,40Luchavová M. - Omezená schopnost chůze významně přispívá k úbytku kostní denzity v proximálním femuru u pacientů s roztroušenou sklerózou substituovaných vitamínem D a vápníkem nebo léčených risedronátem
 • 12,40 - 12,50Diskuze
 • 12,50Závěr teoretické části konference - Blahoš J., Palička V., Vyskočil V.
 • 12,50 - 13,50Oběd
 • 14,10Praktické ukázky - Osteocentrum Plzeň
 •  Vyskočil V.
 •  Havlík P.
 •  Turečková H.
 • 16,10UKONČENÍ KONFERENCE
 •  Změny programu jsou vyhrazeny

Organizačnní agentura: Hillary consulting s.r.o.
Sady pětatřicátníků 33, Plzeň 301 00
e-mail: kancelar@hillaryconsulting.com
tel: +420 77 44 55 279