Informace pro přednášející


Abstrakta

Abstrakta přednášek zasílejte jako přílohu v přihlášce nejpozději do 10.3.2012 a to ve formátech doc či pdf. V případě jiných formátů může dojít ke kolizi při převodu do podkladů tiskárny.

V souboru používejte prosím písmo Times New Roman ve velikosti 11 bodů pro celý text abstraktu.
Pod nadpis napište jméno(a) autora(ů) a příslušnost k dané instituci(ím). Použijte následující strukturu

  • celé příjmení a jméno (jednotlivá jména oddělujte čárkami)
  • příslušnost k dané instituci(ím): Oddělení, Instituce, Město, země (jednotlivé instituce odělujte středníky) - instituce napište kurzívou

Dále pokračujte textem ve struktuře:

  • Cíle
  • Metody
  • Výsledky
  • Závěr

Rozsah abstraku: 3600 znaků včetně mezer. Pro přihlášku je za aktivního považován vždy pouze hlavní autor.

Přednášky

Při registraci budou od řečníků na konferenci přejímány data na médiích ve formátech Power Point, Word, Excel, samospustitelné programy ve Win XP, WIN 7, DVD video. Formáty digitalizovaného videa MPEG1, MPEG2 (DVD), MPEG4 (DivX) - včetně použitého softwarového kodeku.

Pozor na kódování v programech Pinnacle - standardně používají hardwarový kodek zařízení. Pokud máte specifické požadavky, kontaktujte organizátory konference.

Postery

Postery budou rozmístěny v prostorách kongres. Prosíme o dodání posteru ve formátu max. 1200 x 800 mm(výška x šířka). V případě zájmu můžete zaslat elektronicky grafické podklady, které převedeme do papírové podoby.