Program


Pátek 9.4.2010

Lékařská sekce
Sekce pro SZP


 •  Zahájení
 • 8,30 - 8,45Úvodní slovo
 •  Blahoš J. - prezident ČLS JEP
 •  Emmerová M. - hejtmanka Plzeňského kraje
 •  Kunová J. - ředitelka FN Plzeň
 •  Palička V. - předseda SMOS
 •  Vyskočil V. - předseda organizačního výboru
 • 8,45Úvod - předsedající: Blahoš J.
 • 8,45 - 9,00Blahoš J. - Stárnutí a kost
 • 9,00 - 9,25Peichl P. - PTH 1-84 accelerates fracture healing in pubic bones of elderly osteoporotic women.
 • 9,25 - 9,35Novosad P. - Sekundární osteoporóza jako důvod k samostatnému oboru osteologie a centralizaci péče v osteologických centrech
 • 9,35 - 9,40 Diskuze
 • 9,40Terapie - předsedající: Horák P.
 • 9,40 - 9,55 Palička V. Antiepileptika a osteoporóza
 • 9,55 - 10,10 Horák P. - Dlouhodobá terapie osteoporózy bisfosfonáty
 • 10,10 - 10,25 Fojtík P. - Vápník, vitamín D a K při léčbě osteoporózy
 • 10,25 - 10,40 Zeman J., Matějka J., Vyskočil V., Belatka B., Malotín T. - VBS – Nová metoda léčby zlomenin osteoporotické páteře
 • 10,40 - 10,45 Diskuze
 • 10,45 - 11,05Přestávka - Coffebreak
 • 11,05Dětská, mužská a postmenopauzální osteoporóza - předsedá: Bayer M.
 • 11,05 - 11,20 Bayer M. - Fetální akineza - riziko postnatální imobilizace
 • 11,20 - 11,35 Čamborová P. - Sekundární snížení kostní denzity u dětí
 • 11,35 - 11,50 Řehořková P., Pavlíková L. - HRT a osteoporóza
 • 11,50 - 12,05 Kutílek Š. - Vrozené poruchy systému osteoprotegerin_RANKL_RANK
 • 12,05 - 12,20 Slíva J. - Fytoestrogeny a kost
 • 12,20 - 12,25 Diskuze
 • 12,25Satelitní sympozium Novartis - předsedá: Rosa J.
 • 12,25 - 12,40 Rosa J. - Klinické studie se zoledronátem
 • 12,50 - 12,55 Růžičková O. - Zoledronát v léčbě glukokortikoidy indukované osteoporózy
 • 12,55 - 13,10 Kubincová L. - Zolendronát - klinické zkušenosti
 • 13,10 - 14,00 Přestávka - Oběd
 • 14,00Satelitní sympoziuma Roche a GSK předsedá: Blahoš J.
 • 14,00 - 14,20 Vyskočil V. - Bisfosfonáty z pohledu dlouhodobého podávání 
 • 14,20 - 14,40 Jenšovský J. - Inaktivita - nesnesitelná lehkost kostí
 • 14,40 - 14,50 Diskuze
 • 14,50Kazuistiky a varia předsedá: Palička V.
 • 14,50 - 15,05 Kučerová I. - Kazuistika HPT
 • 15,20 - 15,35 Vyskočil V., Koudela K. - Melorheostosa – polyostotické postižení skeletu
 • 15,20 - 15,35 Palička V. Antiepileptika a osteoporóza
 • 15,05 - 15,20 Mařík I. Mezinárodní nomenklatury konstitučních chorob skeletu v klinické praxi
 • 15,35 - 15,45 Diskuze
 • 14,00SZP - předsedá:
 • 14,00 - 14,15Velčovská R. - Nutrice a rehabilitace: Péče o pacienty
 • 14,15 - 14,30Vachelová D. - Zlomeniny pánve u dětí
 • 14,30 - 14,45 Zikmundová S. - Vrozená dysplazie kyčelního kloubu
 • 14,45 - 15,05 Blažková Š. - Terapie osteoporózy - přehled a maximalizace efektu
 • 15,05 - 15,25 Hrdý P. - Vedení pacienta v nutrici u sekundární osteoporózy pomocí Kalkulátoru kostního zdraví
 • 15,25 - 15,45 Libotovská J. - Diagnostika osteoporózy a nejčastějsí chyby při provádění DXA
 • 15,45 - 16,00Přestávka - Coffeebreak
 • 16,00Nové možnosti terapie předsedá - Vyskočil V., Jenšovský J.
 • 16,00 - 16,20 Vyskočil V. - Efekt denosumabu na kortikální kost
 • 16,20 - 16,40 Rosa J. - Mechanismus účinku a farmakokinetika denosumabu
 • 16,40 - 16,55 Kutílek Š. - Denosumab v léčbě osteoprozy - klinické studie
 • 16,55 - 17,00 Diskuze
 • 17,00Endokrinologie předsedá - Broulík P., Blahoš J.
 • 17,00 - 17,15 Broulík P. - Sekundární osteoporóza u primární hyperparatyreózy
 • 17,15 - 17,30 Málek Z. - Kost v graviditě a laktaci
 • 17,30 - 17,45 Hlaváčková O. - HRT a osteoporóza
 • 17,45 - 17,50 Diskuze
 • 16,00 - 16,20 Havlík - FRAX predikce vzniku osteoporotické zlomeniny v následujících 10ti letech
 • 16,20 - 16,40 Zikmundová S. Vrozená dysplazie kyčelního kloubu
 • 16.40 - 17,00 Suusová M. - Ošetření osteoporotických non - vertebrálních zlomenin na úrazové ambulanci
 •   Schůzka osteocenter - předsedá: Palička V.
 •   Jednání pro vedoucí osteocenter
 • 17,50Informace z výboru SMOS - volby - předsedá: Fojtík P.
 • 18,20ZÁVĚR PRVNÍHO DNE
 • 20,10 - 02,00Společenský večer

Sobota 10.4.2010

 •  Celý den: Společná sekce lékařů a SZP
 • 9,15GIOP - předsedá: Pavelka K.
 • 9,15 - 9,30 Luchavová M. - Tělesné složení a riziko zlomenin u pacientů s roztroušenou sklerózou dlouhodobě léčených glukokortikoidy
 • 9,30 - 9,45 Pavelka K. - Osteoporóza u spondylartritid
 • 9,45 - 10,00 Suchy D. - Periartikulární osteoporóza v časných stádiích revmatoidní artritidy, nové možnosti
 • 10,15 - 10,30 Vyskočil V., Hennerová M. - Komplikace léčby glukokortikoidy u plicních pacientů
 • 10,30 - 10,40 Diskuze
 • 10,45Satelitní sympozium MSD - předsedá: Blahoš J.
 • 10,45 - 11,10 Čepová J. - Došlo už konečně ke změnám v léčbě osteoporózy vitaminem D ?
 • 11,10 - 11,35 Vyskočil V. - Alendronát pouze pro léčbu osteoporózy?
 • 11,35 - 11,45 Diskuse
 • 11,45Nutriční a gastrointestinální osteoporóza - předsedá: Kasalický P.
 • 11,45 - 12,00 Dujsíková H. - Metabolické osteopatie a respondibilita na biologickou terapii u Crohnovy choroby
 • 12,00 - 12,20 Fojtík P. - Nutriční podpora u sekundární osteoporózy
 • 12,20 - 12,35 Franeková L. - Postgastrectomická kostní choroba
 • 12,35 - 12,45 Diskuse
 • 12,45Diagnostika předsedá - Vyskočil V., Kasalický P.
 • 12,45 - 13,05 Havlík P. - Možnosti HSA software
 • 13,05 - 13,20 Ohlídalová K. - QCT denzitometrie
 • 13,20 - 13,35 Chudáček Z. - Mamografický screening
 • 13.35 - 13,50 Diskuze
 • 13,50Komplikace osteoporózy - předsedá: Jenšovský J., Čepová J.
 • 13,50 - 14,05 Hrušák D. - Osteonekrózy čelistí při léčbě bisfosfonáty z pohledu čelistní chirurgie
 • 14,05 - 14,25 Pavelka T. - Zlomeniny pánevního kruhu, možnosti ošetření
 • 14,25 - 14,40 Wendlová J. - Možnosti určovania pravdepodobnosti pre vznik zlomeniny krčka femuru pri páde
 • 14,40 - 14,50 Diskuze
 • 14,50 - 15,00Závěr konference Blahoš J., Vyskočil V.
 • 15,00 - 15,45Oběd
Změny programu jsou vyhrazeny