Úvodní slovo


Vážení přátelé,

Bude to již po deváté, kdy se v Plzni setkáme na pravidelné konferenci Sekundární osteoporóza.

Vysoký zájem o tuto konferenci pořádanou Společností pro metabolická onemocnění skeletu – SMOS ukazují na zvyšující se zájem o tuto problematiku. V minulých letech jsme se zabývali riziky a přednostmi hormonální léčby a ostatními souvisejícími oblastmi. I v tomto ročníku našeho setkání budeme dále rozšiřovat znalostní bázi. Řada autorů se podělí o poznatky a zkušenosti s jednotlivými léčebnými postupy. Zároveň se přednášející budou zabývat vývojovými trendy léčby sekundární osteoporózy a její přímou návazností na ostatní lékařské obory.

Konference se pravidelně účastní renomovaní zahraniční přednášející, a ani letošní rok nebude v tomto ohledu výjímkou . Pro tento ročník máme přislíbenu účast předsedy rakouské osteologické a revmatologické společnosti pana profesora Hanse Brölla a předběžně přislíbil účast i profesor David W. Dempster jeden z největších odborníků na problematiku histomorfometrie kosti ze Spojených států.

Jsem přesvědčen, že diskuze na výše uvedená témata bude probíhat nejen v rámci přednášek hlavního programu, ale i v satelitních sympoziích. Jako již tradičně obdržíte abstrakta přihlášených přednášek, včetně přednášek zahraničních hostů. Pro osvěžení paměti si znovu prohlédněte fotografie z minulého ročníku.

Těším se na Vás a věřím, že konference Sekundární osteoporóza naváže na předchozí témata minulých ročníků a přispěje i ke zlepšení kvality života našich pacientů.

Celý organizační tým udělá vše pro to, abyste opět z Plzně odjížděli nejen s nově získanými informacemi, ale že zbyde čas i na nová přátelství a utužení pracovních vztahů.

Váš

Václav Vyskočil