Program


Čtvrtek 17.4.2007

 • 14,00 - 22,00Stavba prezentačních stánků
 • 16,00 - 22,00Ubytování nahlášených účastníků

Pátek 18.4.2007

 • 7,30 - 9,00Registrace účastníků (event. ubytování)
 • 9,00 - 9,10Slavnostní zahájení Blahoš, Palička, Vyskočil
Lékařská sekce
Sekce pro SZP


 • 9,10Endokrinologická sekce: Předsedá Blahoš, Broulík
 • 9,10 - 9,25Broulík - Endokrinologie štítné žlázy
 • 9,25 - 9,40Raška - Primární hyperparathyreóza a kost
 • 9,40 - 9,55Zikán - Změny kostní remodelace a kvality kosti u vybraných endokrinopatií
 • 9,55 - 10,10Luchavová - Cuschingův syndrom a kostní metabolismus
 • 10,10 - 10,25Blahoš - Vitamin D - vitamin nebo hormon?
 • 10,25 - 10,40Ciferská - Fanconiho syndrom u systémového onemocnění pojiva
 • 10,40 - 10,55Cirmanová - Mentální anorexie v adolescenci a kostní metabolismus
 • 10,55 - 11,10Kučerová - Kostní denzita u diabetiků I typu léčených inzulinovou pumpou
 • 11,10 - 11,15Diskuze
 • 11,15 - 11,30Přestávka
 • 11,40Chirurgická sekce: předsedá Vyskočil, Pavelka
 • 11,40 - 12,00 Hořák - Komplikace OS femuru u pacientky s OI
 • 12,00 - 12,20 Žídek - Současné možnosti chirurgické léčby osteoporotických zlomenin páteře.
 • 12,20 - 12,40Pavelka - Zlomeniny horního konce femuru - možnosti operačního léčení
 • 12,40 - 12,45Diskuse
 • 12,45Sympozium Teva: předsedá Jenšovský
 • 12,45 - 13,00Čepová - Vitamin D a jeho aktivní metabolity v terapii osteoporózy
 • 13,00 - 13,20Jenšovský - Význam kombinované terapie analogy D vitamínu a bisfosfonáty v léčbě osteoporózy
 • 13,20 - 13,30Diskuze
 • 13,30 - 14,30Oběd
 • 11,30Chirurgická sekce: předsedá Halířová
 • 11,30 - 11,45Pavelka - Zlomeniny horního konce femuru - možnosti operačního léčení
 • 11,45 - 11,55Téglová - Nitrodřeňové hřebování
 • 11,55 - 12,05Bechyňská - Ošetřování nemocných se zlomeninou horního konce femuru
 • 12,05 - 12,15Halířová - Ošetřování nemocného se zlomeninou proximálního humeru
 • 12,15 - 12,25Hejnová - Význam znalosti anatomie měřené oblasti u SZP provádějících DXA - kazuistiky
 • 12,25 - 12,35Holková - Využití dexa metody v experimentu na potkanech
 • 12,35 - 12,45Jandíková - Osteocentrum FN HK, diagnostika a léčba osteoporózy
 • 12,45 - 12,55Jonášová - Ošetřování nemocného se zlomeninou pánve
 • 12,35 - 12,45Jandíková - Osteocentrum FN HK, diagnostika a léčba osteoporózy
 • 12,55 - 13,05Nedbalová - Specifika ošetřovatelské péče o nemocné s osteogenesis imperfecta
 • 13,05 - 13,15Rumlová - Mobilní náhrada meziobratlové ploténky
 • 13,15 - 13,25Čermáková - Operace páteře - DYNESIS
 • 13,25 - 14,30Oběd
 • 14,30Sympozium Roche: předsedá Blahoš
 • 14,30 - 14,50Jenšovský - Bisfosfonáty - všechno, co jste kdy chtěli vědět, ale báli se zeptat
 • 14,50 - 15,10Zikán - Injekční ibandronát praktická zkušenost
 • 15,10 - 15,20Diskuse
 • 15,20Gynekologická sekce: předsedá Jeníček, Čepová
 • 15,20 - 15,40Jeníček - ČNFO
 • 15,40 - 16,00Fait - Role gynekologa v prevenci a léčbě osteoporózy
 • 16,00 - 16,20Vrablík - Kardiologická rizika a prospěch hormonální léčby
 • 16,20 -16,40Bendová - Možná onkologická rizika HRT
 • 16,40 - 16,45Diskuse
 • 16,45,-17,00Přestávka
 • 17,00Rizikové faktory pro OP a varia: předsedá Bayer, Kasalický
 • 17,00 - 17,15Kozáková - Diferencovaný psychologický přístup k osteoporotickým pacientům a pacientkám v menopauze
 • 17,15 - 17,30Suchý - Farmakoterapie ve stáří
 • 17,30 - 17,45Ruml - Závrativé stavy a riziko pádů - častý problém pokročilého věku
 • 17,45 - 18,00Vyskočil - Bolesti zad u osteoporotických pacientů
 • 18,00 - 18,15Franeková - Riziko fraktury u pacienta s epilepsií
 • 18,15 - 18,30Korbelář - Diferenciální diagnostika bolesti zad
 • 18,30 - 19,00Vyskočil - Denosumab v léčbě osteoporózy
 • 19,00 - 19,10Diskuze
 • Závěr prvního dne

Sobota 19.4.2007

 •  Společná sekce pro lékaře a SZP
 • 9,00Kazuistiky: předsedá Jenšovský, Palička
 • 9,00 - 9,20Jenšovský - Osteoporóza spojená s graviditou
 • 9,20 - 9,35Fojtík - Atypická lokalizace m.Paget
 • 9,35 - 9,50Vyskočil - Úskalí diferenciální diagnostiky chondrokalcinózy a osteopatia striata
 • 9,50 - 10,00Diskuze
 • 10,00Sympozium MSD: předsedá Blahoš
 • 10,00 - 10,20Vyskočil - Elegantní spojení alendronátu a vitamínu D v 1 tabletě
 • 10,20 - 10,40Jenšovský - Nezastupitelná úloha vitamínu D v léčbě osteoporózy
 • 10,40 - 10,50Diskuse
 • 11,00Varia: předsedá Čepová
 • 11,00 - 11,15Jirsáková - Metodika odběru a zpracování kostních biopsií z mediálního kondylu tibie
 • 11,15 - 11,30Trojanová - Nefarmakologická prevence osteoporózy
 • 11,30 - 11,40Bayer - Nedostatek vitaminu D - staronová hrozba
 • 11,45 - 11,55Diskuse
 • 11,55 - 12,10Přestávka
 • 12,10Diagnostická SO: předsedá Palička, Žofková
 • 12,10 - 12,25Palička - Kontrola kvality laboratorních vyšetření v osteologii
 • 12,25 - 12,40Pikner - Preanalytické aspekty stanovení parametrů kalciofosfátového metabolizmu a kostních markerů
 • 12,40 - 12,55Kasalický - Orgánové transplantace - silný či slabý rizikový faktor pro osteoporózu?
 • 12,55 - 13,10Vyskočil,Turečková - Možnosti DXA vyšetření
 • 13,10 - 13,25Chudáček - Mamografický screening
 • 13,25 - 13,40Kasalický, Kuna - Kontrola kvality denzitometickýc přístrojů
 • 13,40 - 13,55Čepová - Optimální laboratorní vyšetřovací metody v osteologii
 • 13,55 - 14,05Diskuze
 • 14,10Závěr konference
 • 14,20 - 15,30Oběd