Úvodní slovo


Vážení přátelé,

letos se setkáváme v Plzni na celostátní konferenci Sekundární osteoporóza již po osmé.

V minulých letech jsme se zabývali riziky a přednostmi hormonální léčby a toto téma budeme dále rozvíjet i v letošním roce. Zároveň se řada autorů může podělit o zkušenosti s podávání selektivních blokátorů estrogenních receptorů, které jsou již 7 let k dispozici. Rovněž bisfosfonáty překročily zenit desetiletého podávání a tudíž otázka optimální doby podávání je stále aktuální. Objevila se řada nových. Kvalita kosti při dlouhodobé léčbě bisfosfonáty bude diskutována zcela jistě u všech preparátů užívaných v léčbě.

Diskuse na výše uvedená témata bude probíhat nejen v rámci přednášek hlavního programu, ale i v satelitních sympoziích. Jako již tradičně obdržíte abstrakta přihlášených přednášek, včetně přednášek zahraničních hostů a opět se pokusíme o plné texty přednášek z minulého ročníku.

Stále se zvyšující počty účastníků konferencí pořádaných Společností pro metabolická onemocnění skeletu dokazují zájem mnoha oborů o danou problematiku.

Věřím, že naše konference přispěje k prohloubení poznání v oboru a tím i ke zlepšení kvality života našich pacientů. Zároveň doufám, že stejně jako v minulých letech budete odjíždět nejen s nově získanými informacemi, ale že se podaří navázat zajímavé pracovní vztahy a nová přátelství.

Váš

Václav Vyskočil