Pozvánka


Historie oboru tuberkulóza a respirační nemoci v Plzni

Na konci 19. století byla v Plzni zahájena 1. etapa výstavby Městské všeobecné veřejné nemocnice císaře a krále Františka Josefa I., vybudováním pavilonu č. 13 a 14 současného borského areálu Fakultní nemocnice. V té době byla tbc nejčastější infekční smrtící nemocí, a proto tyto dva pavilony sloužily již od r. 1899 převážně k léčení tuberkulózních pacientů

Výstavba plicního oddělení téže nemocnice byla zahájena r. 1915 a dokončena až v roce 1921. V témže roce již zahájila svou činnost také léčebna tuberkulózy v Janově u Rokycan. Samostatné plicní oddělení v tehdejší Městské všeobecné veřejné nemocnici vzniklo na pavilonu 8 v roce 1931 a jeho prvním přednostou byl ustanoven primář, později docent Jan Kubík.

27. 10. 1945 byla založena Lékařská fakulta v Plzni jakožto odbočka Univerzity Karlovy. V roce 1952 byla pak Městská všeobecná veřejná nemocnice přejmenována na Fakultní nemocnici KÚNZ.

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí byla ustanovena v Plzni v roce 1968 (patří k UK) jako sedmá v pořadí z aktuálního celkového počtu deseti klinik oboru TRN v ČR.

Oslavte s námi výročí založení kliniky a registrujte se zde

Kolektiv TRN