Program


 •   Vědecký výbor
 •   prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc.
 •   prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
 •   Doc.MUDr.Petr Smolík, CSc.
 •   prim.MUDr.Jana Vyskočilová
 •   prim.MUDr.Marie Kunčíková
 •   MUDr.Vilém Novák
 •   Organizační výbor
 •   MUDr. Vilém Novák
 •   prim. MUDr. Marie Kunčíková
 •   MUDr.Martina Vojkovská
 •   MUDr.Jana Slonková
 •   Bc. Angelika Remová
 •   Ing. Radim Bridzik
 •   Petr Nováček

Čtvrtek 15.10.2009

 • 14,00 - 19,00Registrace a ubytování účastníků
 • 19,35 - 19,40 Odjezd autobusy od hotelu na hrad
 • 20,00 - 24,00Diskuzní večer SAS
 •  Slezkoostravský hrad

Pátek 16.10.2009

 • 7,30Registrace účastníků
 •  Společné lékařská sekce a sekce nelékařských zdravotnických pracovníků
 • 8,00 - 8,20Slavnostní zahájení - hlavní sál
 •   Prof.MUDr.Karel Šonka, DrSc., předseda České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
 •  Doc.MUDr.Arnošt Martínek, CSc., děkan Zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity
 •  MUDr.Václav Procházka, Ph.D., náměstek ředitele pro vědu a výzkum, FN Ostrava
 •  prim.MUDr.Marie Kunčíková, přednostka Kliniky dětské neurologie FN Ostrava
 •  MUDr.Vilém Novák
 •  Mgr.Lubomír Pospíšil, náměstek primátora Ostravy
 • 8,20Kardiologické souvislosti spánku I. Předsedá Doc.MUDr.Eliška Sovová, PhD., MUDr.Miroslav Moráň
 • 8,20 - 8,35Doc. MUDr. Eliška Sovová, PhD. - Jenom chrápe?? Kardiologické komplikace syndromu obstrukční spánkové apnoe
 • 8,35 - 8,45 MUDr. Imrich Mucska - Oxidačný a karbonylový stres v patofyziológii kardiovaskulárnych následkov u pacientov so syndrómom spánkového apnoe obštrukčného typu.
 • 8,45 - 8,55 MUDr. Martin Trefný - Intermitentní hypoxie - kardiovaskulární důsledky
 • 8,55 - 9,05MUDr. Jaroslav Januška - Foramen ovale patens v patofyziologii OSA
 • 9,05 - 9,15 MUDr.Richard Plný - OSA, PFO, migréna a rizika CMP
 • 9,15 - 9,25 MUDr.Martin Poloczek - OSA - možná další indikace uzávěru PFO
 • 9,25 - 9,35 Diskuze k sekci
 • 9,35 - 9,55Coffee break
 •  Výstava zdravotní a související techniky
 • 9,55Kardiologické souvislosti spánku II. Předsedá MUDr.Milada Hobzová, MUDr.Jaroslav Januška
 • 9,55 - 10,15Prof. Hans-Willi M. Breuer - Hypertension and Sleep Apnoea – the Görlitz Metabolic Study
 • 10,15 - 10,25 MUDr.David Břečka - Sledování dechových parametrů ve spánku u pacientů s dysfunkcí levé komory
 • 10,25 - 10,35 MUDr.Milada Hobzová - Vliv tíže obstrukční spánkové apnoe na funkci prvé komory srdeční
 • 10,35 - 10,45 MUDr.Tomáš Procházka - Kardiogenní oscilace v signálu dechového proudu
 • 10,45 - 11,00Diskuze k sekci
 • 11,00 Satelitní sympozium SIAD Předsedá MUDr. Vilém Novák
 • 11,00 - 11,20 Nicola Montano, MD, PhD - Cardiovascular sequelae of sleep-disordered breathing and therapeutic perspectives
 • 11,20 - 11,40 MUDr.Marek Orban - Obstructive sleep apnea and cardiovascular diseases
 • 11,40 - 12,00 Diskuze k sekci
Lékařská sekce - Hlavní sál
Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků - Galerie


 • 13,00 Kardiologické souvislosti spánku III. Předsedá Doc.MUDr.Petr Smolík, CSc., MUDr.Tomáš Procházka
 • 13,00 - 13,15 Doc. MUDr. Petr Smolík - Lékové interakce u pacientů s poruchami spánku a kardiovaskulárním onemocněním
 • 13,15 - 13,25 Doc.MUDr.Štefan Farský, CSc. - Štúdia DRIVE (Spánok a hypertenzia)
 • 13,25 - 13,35 MUDr.Tomáš Procházka - Nevylít s vaničkou i dítě (CPAP a centrální spánková apnoe u srdečního selhání)
 • 13,35 - 13,45 Diskuze k sekci
 • 13,45 Spánek a dítě I. Předsedá MUDr.Iva Příhodová, Prim.MUDr.Marie Kunčíková
 • 13,45 - 14,00 MUDr. Iva Příhodová - Parasomnie v dětském věku
 • 14, 00 - 14,15 MUDr.David Kemlink - Porucha dýchání ve spánku a jejich léčba pomocí neinvazivní ventilace u pacientů s nervosvalovým postižením
 • 14,15 - 14,25 MUDr. Vilém Novák - Dítě ve spánkové laboratoři-spektrum pacientů
 • 14,25 - 14,35 MUDr. Iva Příhodová - Poruchy spánku a denní spavost u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)
 • 14,35 - 14,45 Diskuze k sekci
 •  Předsedá Angelika Remová, MUDr. Martina Vojkovská
 • 13,00 - 13,10 Žaneta Neumannová - Zajimavé kazuistiky- pohled laborantky
 • 13,10 - 13,20 Šárka Koňařová - BiPAP u dětského pacienta s neuromuskulárním onemocněním
 • 13,20 - 13,30 Soňa Panáková - Metoda měření variability srdeční frekvence u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí (OSA)
 • 13,30 - 13,40 Angelika Remová - Ošetřovatelská péče u dlouhodobě monitorovaného dítěte
 • 13,40 - 13,50 Miloslava Brůhová - Klinické symptomy SAS spolu s ESS a Vigilanztest jako určující faktory compliance a noncompliance s léčbou.
 • 13,50 - 14,00 Milada Štorkánová - Ideální versus problémový pacient na terapii CPAP- zkušenosti laborantky spánkové laboratoře
 • 14,00 - 14,10 Mgr.Marcela Kvardová - Poruchy spánku a možné reaktivní psychické obtíže
 • 14,10 - 14,30 Diskuze k sekci
 • 14,45 - 15,15 Coffee break
 •  Výstava zdravotní a související techniky
 • 15,15 Spánek a dítě II. - Chirurgické řešení OSA u dítěte-DISKUSNÍ PANEL Předsedá MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D.
 • 15,15 - 15,20 MUDr.Miroslav Lánský - Úvod do problematiky
 • 15,20 - 15,30 MUDr.Martina Ondrová - Diagnostika SAS v dětském věku
 • 15,30 - 15,40 MUDr.Petr Janoušek - Léčba
 • 15,40 - 15,50 MUDr.Tomáš Pniak - Tonzilotomie a tonzilektomie v léčbě OSA u dětí
 • 15,50 - 16,00 MUDr.Jan Potěšil - Názor alergologa/imunologa
 • 16,00 - 16,15 Diskuze k sekci
 • 16,15 - 17,25 Plenární shcůze ČSVSSM - Sál Galerie Předsedá Prof.MUDr.Karel Šonka, DrSc.
 • 17,30 Závěr prvního dne
 • 20,00 - 01,00 Společenský večer

Sobota 17.10.2009

 •  Společná sekce pro lékaře a SZP
 • 8,30 Chirurgická léčba OSA Předsedá Doc. MUDr.Jan Plzák,Ph.D., prim.MUDr.Pavel Dohnal
 • 8,30 - 8,40 Doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D. - UPPP kombinovaná s radiofrekvenční termoterapií kořene jazyka v léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe
 • 8,40 - 8,50 MUDr.Václav Pavelec - Obstrukční spánkový apnoický syndrom u geriatrických pacientů. Měli bychom jej léčit?
 • 8,50 - 9,00 MUDr.Václav Pavelec - Význam jazykových implantátů ve spánkové chirurgii
 • 9,00 - 9,10 MUDr.Tomáš Pniak - Efekt septoplastiky a turbinoplastiky v léčbě ronchopatie a OSA
 • 9,10 - 9,20 MUDr.David Slouka - Tonsilektomie Ho:YAG laserem
 • 10,40 - 10,50Diskuze k sekci
 • 9,40 - 10,40 Postery - komentovaná prohlídka + cofee break - předsálí hlavního sálu Předsedá prof.MUDr.Karel Šonka DrSc.
 • P1MUDr.Miroslav Moráň - Polysomnografie
 • P2prof.MUDr.Karel Šonka - Objem amygdaly u nemocných s narkolepsií a kataplexií je zmenšený
 • P3MUDr.Vilém Novák - Narkolepsie u dítěte - kazuistika
 • P4MUDr. Jaroslav Kraus - Možnosti monitorace spánku u dětí na ORL oddělení
 • P5MUDr.Petra Příhodová - Radiofrekvenčně indukovaná termoterapie tonsil u dětí – dlouhodobé výsledky
 • P6MUDr.Martina Vojkovská - PFO u OSAS spolupráce kardiologa s pneumologem
 • P7MUDr.Václav Pavelec - Střednědobé výsledky jazykových implantací při léčbě syndromu spánkové apnoe
 • P8MUDr.Václav Pavelec Spánková chirurgie versus CPAP?
 • P9Magda Pomališová - Enuréza a spánková apnoe - kazuistika
 • P10 MUDr. Jaroslav Januška - Echokardiografická diagnostika zkratových vad na úrovni síní.
 • P11MUDr.Igor Jurikovič - Vznik srdečních arytmií u poruch dýchání ve spánku
 • P12MUDr. Miroslava Laníková, PhD - Spánková apnoe a fibrilace síní
 • 10,45 Spánková apnoe - Stále něco nového Předsedá prim.MUDr.Jana Vyskočilová, as.MUDr.Martin Trefný
 • 10,45 - 10,55 prim.MUDr. Jana Vyskočilová - Hypoventilace ve spánku
 • 10,55 - 11,05 prim.MUDr. Jana Vyskočilová - Dispenzarizace nemocných s poruchami dýchání ve spánku v Centru pro spánek a dýchání FN Plzeň v letech 1994-2009
 • 11,05 - 11,15 MUDr.Meissner Viliam - Periodické dýchání (Cheyne-Stokes) při léčbě obstrukční spánkové apnoe s hypoventilačním syndromem při obezitě pomocí BiPAP s objemovou podporou (AVAPS)
 • 11,15 - 11,25 MUDr.Zuzana Sopková - Prediktory liečebnej compliance s CPAP u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe a metabolickým syndrómom
 • 11,25 - 11,35 MUDr. Jana Slonková - Komorbidity u pacientů léčených CPAP metodou v Centru pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava - neurologická klinika v období 2005-2008
 • 11,35 - 11,45 MUDr.Radomír Hodan - Naše zkušenosti s oral appliances v léčbě ronchopatie a OSA
 • 14,05 - 14,15Diskuze k sekci
 • 12,00 Nadměrná denní spavost a varia Předsedá Prof.MUDr.Karel Šonka, DrSc.,MUDr.Mária Tormášiová
 • 12,00 - 12,10 MUDr.Eva Feketeová - Rekurentná hypersomnia: idiopatické/ symptomatické prípady v našej praxi
 • 12,10 - 12,20 MUDr.Eszter Maurovich-Horvat - Vliv narkolepsie na těhotenství, porod a novorozence
 • 12,20 - 12,30 MUDr.Mária Tormašiová - Klinický priebeh narkolepsie s kataplexiou modifikovaný závislosťou na alkohole
 • 12,30 - 12,40 MUDr.Donič Viliam - Niektoré klinicky zaujímavé prípady z nášho spánkového laboratória
 • 12,40 - 12,50 MUDr.Jan Zeman - Kazuistiky z naší ambulance pro poruchy spánku
 • 12,50 - 13,00 Diskuze k sekci
 • 13,05 Vyhlášení nejlepší prezentované práce Předesedá prof.MUDr.Karel Šonka DrSc., prim.MUDr.Jana Vyskočilová, MUDr.Vilém Novák
 • 13,10 Závěr sjezdu
 • 13,20 OBĚD, ODJEZD