Program


Big Hall

23.6.2011 čtvrtek


 • 11.00 - 11.40Slavnostní zahájení kongresu
 • 11.50CHOPN - I.blok - předsedá Vondra,Tkáčová
 •  Social inequalities and Chronic Obstructive Lung Disease (COPD) - Dahl
 •  Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) kuřáků a nekuřáků - Vondra
 •  The Overlap Syndrome - Fisher
 •  Respirační fluorochinolony v léčbě a profylaxi exacerbací chronické bronchitidy a chronické obstrukční plicní nemoci - Kolek
 •  Mild COPD is a severe disease: clinical relevance and effects of early treatment - Valipour
 •  Diskuze
 • 13.20 - 14.20Polední pauza
 • 14.20 - 14.30Křest nové knihy "KARCINÓM PĽÚC" - E. Kavcová, E. Halašová, A. Dzian
 • 14.30 Intenzivní péče v pneumologii - předsedá Jakubec,Laššán
 •  Mechanická efektivita ventilační podpory negativním tlakem - Chlumský
 •  Ťažké akútne exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc na pneumologickej jednotke intenzívnej starostlivosti - Laššán
 •  Neinvazivní ventilace na stanici intermediární péče v Sebnitz v roce 2010 - Vyskočilová
 •  Diskuze
 •  Kortikosteroidy u ALI/AARDS - kde je jejich místo? - Raděj
 •  Aspirace - Jakubec
 •  Méně obvyklé způsoby léčby akutních onemocnění pleury - Havel
 •  Diskuze
 • 16.00Nádory respiračního traktu - I.blok - předsedá Pešek, Beržinec
 •  Karcinóm pľúc na začiatku 21.storočia - Kavcová
 •  NSCLC vinorelbin iv oral plus karboplatina - Skřičková
 •  Konkomitantní chemoradioterapie CBDCA, vinorelbin u pacientů s NSCLC st. IIIB - Grygárková
 •  Pemetrexed v léčbě pokročilého NSCLC – první zkušenosti - Fiala
 •  Toxicita cytostatickej chemoterapie z pohľadu pneumológa - Beržinec
 •  Exprese genů ERCC1, BRCA1, RRM1, TIMP1, TS ve vztahu k léčebné odpovědi na chemoterapii u nemalobuněčného karcinomu plic - Pešek
 •  Léčba nemalobuněčného bronchogenního karcinomu –úloha prediktivních faktorů - Koubková
 •  Diskuze

24.6.2011 pátek


 • 9.00Plicní hypertenze a mezioborový internistický blok - předsedá Linhart, Jansa, Matula
 •  Chronická plicní hypertenze – co je nového? - Jansa
 •  Echokardiografie a pneumolog - Linhart
 •   Betablokátory u obstrukčních plicních chorob - Fiedler
 •  Pulmorenální syndrom z pohledu nefrologa - Klaboch
 •  Diskuze
 • 10.20Respirační infekce - I.blok - předsedá Kolek, Krákorová, Hájková
 •  Retrospektivní analýza pneumonií hospitalizovaných mimo JIP na TRN FN Plzeň - Krákorová PhD
 •  Těžká pneumonie – význam indexu PSI. Zkušenosti z JIP FN Olomouc - Kolek
 •  Bakteriemické pneumokokové pneumonie u dospělých pacientů hospitalizovaných ve FN Na Bulovce a FN Plzeň - Trojánek, Marešová
 •  Epidemiologické a klinické charakteristiky invazivních pneumokokových onemocnění v Plzeňském kraji - Pazdiora
 •  Diskuze
 • 11.20Asthma bronchiale Sekce věnována profesoru Laco Chovanovi - předsedá Teřl, Brezina, Kašák
 •  Specifická alergenová imunoterapie v léčbě astmatu - Pro - Panzner
 •  Specifická alergenová imunoterapie v léčbě astmatu - Proti - Kašák
 •  Diskuze
 •  Bronchial Thermoplasty in the Management of Severe Asthma - Niven
 •  Diskuze
 •  Efektivita omalizumabu v léčbě těžkého alergického astmatu v České republice - Sedlák
 •  Využití ORL nálezů při diagnostice a klasifikaci astmatu - Růžičková Kirchnerová
 •  Aktualizace seznamu nemocí z povolání, nemoci respiračního traktu a astma - Pelclová
 •  Astma bronchiale v těhotenství - praktické aspekty - Novotná
 •  Diskuze
 • 13.05 - 14.05Fir.sym. AstraZeneca -
 • 14.20Plicní a mimoplicní tbc a jiné mykobakteriózy - předsedá Kos, Solovič
 •  Tuberkulóza v České republice v roce 2010 - Homolka
 •  Aktuálna situácia v tuberkulóze v SR - Rozborilová
 •  Nové poznatky o tuberkulóze - Solovič
 •  Situace dětské tuberkulózy po zrušení plošné kalmetizace - Nykodýmová
 •   Mimoplicní tuberkulóza – přehled onemocnění v letech 2006 – 2010 na PK FTNsP - Hricíková
 •  Tuberkulózna pleuritída - Klimentová
 •  IGRA metody z pohledu mikrobiologa - Amlerová
 •  Moderní diagnostika tuberkulózy – její možnosti a hranice na příkladu vyšetřování TBC kontaktů v Bavorsku - Naumann
 •  Diskuze
 • 16.00 - 16.10ČARO
 • 16.10 - 16.15Křest knihy "Intersticiální plicní procesy - Od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické diagnóze." - M. Vašáková, J. Polák, R. Matěj
 • 16.15Intersticiální plicní nemoci - I.blok - předsedá Vašáková, Vyšehradský, Homolka
 •  Mechanisms of fibroproduction in interstitial lung diseases - Zissel
 •  Diskuze
 •  Plicní postižení u systémových onemocnění pojiva. State- of- art - Homolka
 •  Exogenní alergická alveolitida. State- of- art - Šterclová
 •  Idiopatická plicní fibróza. State- of- art - Vašáková
 •  Diskuze

25.6.2011 sobota


 • 9.00Diagnostické metody v pneumologii - Blok radiologické a funkční diagnostiky - předsedá Polák, Šnorek,Chudáček
 •  Intersticiální plicní onemocnění – HRCT - Polák
 •  Nález dvoch alebo viacerých patologických stavov pri CT hrudníka - Čík
 •  Aspergilové onemocnění plic v CT obraze - Mírka
 •  Radiointervenční léčba syndromu horní duté žíly – naše zkušenosti - Chudáček
 •  Nově zavedené metody funkčního vyšetření plic u kojenců a batolat - Šulc
 •  Diskuze
 • 10.05Transplantace nitrohrudních orgánů - předsedá Skřičková, Hájková
 •  Historie transplantací plic ve světě a v ČR - Lischke
 •  História transplantácie pľúc na Slovensku - Hájková
 •  Úskalí transplantace plic z pohledu chirurga - Lischke
 •  Úskalí transplantace plic z pohledu indikujícího pneumologa - Valentová Bartáková
 •  Diskuze
 •  Čekací listina plicní transplantace: výsledky u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí a s intersticiálními plicními procesy - Fila
 •  Fotoferéza – premostenie k retransplantácii pľúc - kazuistika - Šenková
 •  Transplantace průdušnice a nitrohrudní malignity-současné možnosti a perspektivy - Jedlička
 •  Diskuze
 • 11.50Intersticiální plicní nemoci - II.blok - předsedá Vašáková, Vyšehradský, Homolka
 •  Plicní biopsie v diagnostice intersticiálních plicních procesů. Je vždy nutná pro diagnózu? CON - Vyšehradský
 •  Plicní biopsie v diagnostice intersticiálních plicních procesů. Je vždy nutná pro diagnózu? PRO - Matěj
 •  Diskuze
 •  Bronchoalveolární laváž v diagnostice intersticiálních plicních procesů. Je nápomocná pro diagnózu? PRO - Lošťáková
 •  Bronchoalveolární laváž v diagnostice intersticiálních plicních procesů. Je nápomocná pro diagnózu? NOC - Šterclová
 •  Organizace péče o pacienty s intersticiálními plicními procesy na klinice TRN v Plzni - Bittenglová
 •  Diskuze
 •  ZÁVĚR KONGRESU
 •  OBĚD
 • 14.00Návštěva Léčebny TRN Janov
 •  Výročí 90 let

Emporio

23.6.2011 čtvrtek


 • 11.00 - 11.40Slavnostní zahájení kongresu - Big Hall -
 • 12.20Bronchologie - I.blok - předsedá Salajka, Majer
 •  Súčasné možnosti diagnostickej bronchoskopie - Majer
 •  Overview of recent bronchoscopic therapeutic interventions - Wagner
 •  Invazivní bronchoskopie na Plicní klinice FN v Plzni - historie a současnost - Brůha
 •  Stenózy centrálnych dýchacích ciest pohľadom bronchológa - Slivka
 •  Diskuze
 • 13.20 - 14.20Zasedání výborů ČPFS a SPFS -
 • 14.30Bronchologie - II.blok - předsedá Salajka, Majer
 •  EBUS-naše prvé skúsenosti - Kukoľ
 •  Význam radiální EBUS sondy v diagnostice periferních plicních uzlů - Votruba
 •  Využití endobronchiálních chlopní v pneumologii – naše zkušenosti - Šimovič
 •  Intervenční bronchoskopie – netradiční výkony. - Trefný
 •  Cesta do hlbín tracheobronchiálneho stromu - Majer
 •  Diskuze
 •  Přestávka
 • 15.45Onemocnění pohrudnice - předsedá Marel, Plutinský
 •  Novinky v pleurologii - Marel
 •  Komplikácie hrudných drenáží - Plutinský
 •  Klinická pleuroskopie semirigidní i rigidní technikou - další rozšíření indikačního spetra - Votruba
 •  Prekvapivé nálezy pri empyéme hrudníka - Bučeková
 •  Hrudní empyém, principy a výsledky léčby - Žáčková
 •  Jodpovidon (Betadine®) jako lék k navození pleurodézy - Fila
 •  Diskuze

24.6.2011 pátek


 • 9.00CHOPN - II.blok - předsedá Koblížek, Tkáčová
 •  Biomarkery v liečbe CHOCHP a protizápalová liečba. Výsledky štúdie ECLIPSE - Tkáčová
 •  Plicní denzitometrie u pacientů s CHOPN a její vztah k toleranci zátěže - Chlumský
 •  Porovnanie hodnotenia telesnej kompozície metódami BIA a DXA u pacientov s CHOCHP - Kubicová
 •  Gender difference in the perception of dyspnea in former smokers with COPD - Koblížek
 •  Porovnanie kvality života pacientov s excerbáciou CHOCHP pomocou dvoch dotazníkov (CAT, SGRQ) - Salát
 •  Možnosti domácej ventilačnej podpory u pacientov s CHOCHP - Michaličková
 •  Rezerva
 •  Diskuze
 •  Přestávka
 • 10.35 Chirurgie hrudníku - předsedá Lischke, Haruštiak
 •  Aktuální role video-mediastinoskopie v diagnostice i terapii NSCLC - Peštál
 •  TEMLA v stagingu a liečbe operabilného karcinómu pľúc - Krajč
 •  Pozitivní role plicní metastazektomie v léčbě diseminovaného nádorového onemocnění - Vodička
 •  Bronchiálne parenchým šetriace resekcie pre low grade neoplázie dýchacích ciest - Janík
 •  Subglotická stenóza trachey - Haruštiak
 •  Mediastinální cysty, chirurgické řešení - Šafránek
 •  Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní - Hytych
 •  Zadná mediastinotómia ako alternatívny spôsob drenáže mediastina pri descendentnej nekrotizujúcej mediastinitíde - Dzian
 •  Diskuze
 • 12.10 Poruchy dýchání ve spánku - předsedá Vyskočilová, Tkáčová
 •  Metabolický syndróm u pacientov s obštrukčným syndrómom spánkové apnoe - Mucska
 •  Adaptivní servoventilace u obézního hypoventilujícího pacienta - Bastl
 •  Mění se obezita léčbou kontinuálním přetlakovým dýcháním u obstrukční spánkové apnoe? - Hobzová
 •  Diskuze
 • 13.10 - 14.10Firemní sympozium MSD
 • 14.20Sarkoidóza - předsedá Kolek, Imrich
 •  Sarkoidóza – současný stav znalostí - Kolek
 •  Kdy léčit sarkoidózu? - Žurková
 •  Kdy neléčit sarkoidózu? - Vašáková
 •  Diskuze -
 •  Bronchoskopia pri sarkoidóze - Jonner
 •  Klinické charakteristiky českých pacientů se sarkoidózou - Anton
 •  Zvýšená exprese Th1 transkripčního faktoru T-bet u sarkoidózy je asociována s expresí cytokinů/receptorů asociovaných s tímto onemocněním - Fillerová
 •  Diskuze
 •  Přestávka
 • 16.00Nádory respiračního traktu - II.blok - předsedá Pešek, Beržinec
 •  Výsledky liečby pokročilého neskvamocelulárneho NSCLC po zlyhaní chemoterapie s bevacizumabom - Beržinec
 •  Nežiaduce účinky kombinovanej liečby s bevacizumabom pri pokročilom nemalobunkovom karcinóme pľúc - Černá
 •  7 let vyšetřování molekulárně-genetických a epigenetických markerů v onkologii NSCLC - Minárik
 •  Léčba erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) – srovnání výsledků léčby v ČR s výsledky zahr.studí - Skřičková
 •  Analýza pacientů s pokročilým NSCLC s dlouhodobým přežitím bez progrese při léčbě EGFR tyrozinkinázovými inhibitory - Fiala
 •  Kožní nálezy při léčbě erlotinibem pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem – výskyt, klinický obraz, léčba, prognóza - Říčař
 •  Naše první zkušenosti s vyšetřováním zlomu kinázy anaplastického lymfomu (ALK) u nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic - Pešek
 •  Epigenetická vyšetření u progredujících pokročilých nemalobuněčných karcinomů plic - Pešek
 •  Diskuze

25.6.2011 sobota


 • 9.00Respirační infekce - II.blok - předsedá Kolek, Krákorová, Hájková
 •  Pohled mikrobiologa na fluorochinolony - Kolář
 •  Moxifloxacin a jeho využití v praxi z pohledu pneumologa - Fajkošová
 •  Epidemiologické a environmentální aspekty legionelóz - Petrovová
 •  Legionelová pneumonie - Zeman
 •  Etiologie, diagnostika a léčba zánětů plic u imunokompromitovaných nemocných - Skřičková
 •  Diskuze
 •  Přestávka
 • 10.10Diagnostické metody v pneumologii - Blok cytologické a histologické diagnostiky - předsedá Šnorek, Měřička
 •  Cytodiagnostika v pneumologii - Měřička
 •  Klinická cytologie na plicním oddělení - Šnorek
 •  Je metoda cytobloku přínosem pro hodnocení materiálu získaného punkcí mediastinálních uzlin pod ultrazvukovou kontrolou - Petřík
 •  Histologické vyšetření biopsií EBUS – TBNA – přínos cytobloku k přesnější diagnostice plicních nádorů - Ondrejka
 •  Diskuze
 •  Přestávka
 • 11.15 Problematika následné péče - předsedá Kos, Komada
 •  Následná péče v odborných léčebných ústavech - Jireš
 •  90 let Léčebny TRN Janov - Kos
 •  Diagnostika CTEPH v podmínkách OLÚ - Polzerová, Palatka
 •  Intervenční bronchologie v podmínkách OLÚ - Bartoň
 •  Nekrotizujúca epiteloidná granulomatóza: možnosti diferenciálnej diagnostiky v podmienkach OLU - Tudík
 •  Akú budúcnosť má klimatická liečba chronických nešpecifických ochorení dýchacích ciest? - Salát
 •  Diskuze
 •  ZÁVĚR KONGRESU
 •  OBĚD
 • 14.00Návštěva Léčebny TRN Janov
 •  Výročí 90 let

Bellevue

23.6.2011 čtvrtek


 • 8.00 - 10.30Zasedání výboru ČPFS
 • 11.00 - 11.40Slavnostní zahájení kongresu - Big Hall
 • 11.50Ošetřovatelská péče o nemocné po plicních a hrudních operacích - předsedá Kolaříková, Neklová
 • 11.50Kvalita ošetřovatelské péče
 •  Úvod
 •  Příprava pacienta k plicní operaci z pohledu ambulantní sestry - Kolaříková
 •  Špecifika ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov po operácii hrudníka - Ozogányová
 •  Empyém hrudníka ako komplikácia plastiky prsníka pri nádorovom ochorení - Taligová
 •  Diskuze
 •  Podíl staničních a vrchních sester na kvalitě ošetřovatelské péče - Neklová
 •  Diskuze
 •  Závěr
 • 13.20 - 14.20Polední pauza
 • 14.20Ošetřovatelská péče při nádorových chorobách plic I.blok - předsedá Tušlová, Klementová
 •  Úvod
 •  Včasný záchyt malnutrice u rizikových pacientů - Fejerová
 •  Ošetřovatelská péče o P/K s onkologickým onemocněním - hlavní aspekty výživy - Mužíková
 •  Ošetřování onkologicky nemocných s neutropenií - Vymazalová
 •  Bolest u pneumoonkologických pacientů - Klementová
 •  Diskuze
 • 15.30Ošetřovatelská péče při nádorových chorobách plic II.blok - předsedá Tušlová, Klementová
 • 15.30Ošetřovatelská péče o nemocné s cystickou fibrózou plic - Suchá
 •  Role sestry v uspokojování psychických potřeb P/K s onkologickým plicním onemocněním - Tušlová
 •  Eutanázie z pohledu laické veřejnosti - Martinkovičová
 •  Diskuze
 •  Práce všeobecné sestry v ambulanci pro cystickou fibrózu - Švancarová
 •  Cystická fibróza a tehotenstvo? - Suchá
 •  Diskuze
 • 16.40 - 17.20Workshop Inhalační systémy - praktický nácvik a ukázky chyb a omylů - lektoři Feketeová, Teřl, Kašák

24.6.2011 pátek


 • 8.30Ošetřovatelská péče o nemocné s CHOPN a astmatem - předsedá Penová, Feketeová, Varjasiová
 •  Úvod
 •  Ošetřovatelská péče o nemocného s exacerbací CHOPN - Penová
 •  Kvalita života pacienta redukovaná chronickou obštrukčnou chorobou pľúc - Varjasiová
 •  Lze rozeznat barona Prášila v roli pacienta? - Klusáková
 •  Praktické aspekty dlouhodobé domácí oxygenoterapie (DDOT) - Macháčková
 •  Nové inhalační systémy na českém trhu - Feketeová
 •  Diskuze
 • 10.20Edukační činnost sestry v pneumologii - předsedá Penová, Feketeová,
 • 10.20Rehabilitační péče o pacienty s plicním onemocněním - Neumannová
 •  Edukace pacienta s astma bronchiale z pohledu sestry v ambulantní péči - Černá
 •  Intranazální aplikace léků - Feketeová
 •  Diskuze
 •  Význam individuální kinezioterapie u nemocných s asthma bronchiale a s CHOPN - Neumannová
 •  Dechová rehabilitace – významná součást léčby pacienta s chronickým respiračním onemocněním - Švehlová
 •  Program plicní rehabilitace v léčbě pacientů s plicní formou sarkoidózy - Zatloukal
 •  Diskuze
 • 12.00Intenzivní ošetřovatelská péče v pneumologii I.blok - předsedá Červinka, Machalová
 •  Úvod
 •  Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na neinvazívnej pľúcnej ventilácii - Machalová
 •  Intenzivní péče v pneumologii - Neinvazivní plicní ventilace - CHOPN - Kaslová
 •  Akutní respirační selhání - Maříková
 •  Spontánní pneumotorax - Kiesewetterová
 •  Diskuze
 • 13.10 - 14.10 Coffe break
 • 14.20Cystická fibróza - předsedá Fila, Somoš
 •  Léčba stabilního plicního onemocnění u cystické fibrózy: state of the art - Fila
 •  Transplantace plic u pacientů s cystickou fibrózou v České republice: zkušenosti jednoho centra - Valentová Bartáková
 •  Rizikové faktory rozvoje cepacia syndromu - Fila
 •  Atypická mykobakterióza u pacientky sledované pro cystickou fibrózu - Herout
 •  Diskuze
 •  Kardiomyopatie u cystické fibrózy - Jakubec
 •  CF related diseases - Pokojová
 •  Novorozenecký screening cystické fibrózy (NSCF) v České republice: souhrn prvních výsledků. - Skalická
 •  Je diagnóza cystickej fibrózy aktuálna aj v dospelosti? - Somoš
 •  Diskuze
 • 16.00Standardní ošetřovatelské postupy v bronchologii - předsedá Šárová, Bartošová
 •  Úvod
 •  Intervenční bronchologie v pohledu bronchologické sestry - Bartošová
 •  Elektromagneticky navigovaná bronchoskopie - pohled bronchologické sestry - Zittová
 •  Endobronchiální ultrazvuk (EBUS): nová bronchoskopická technika z pohledu sestry - Boháčová
 •  Ošetření laserem v bronchologii z pohledu sestry - Šárová
 •  Diskuze
 • 17.05Standardní ošetřovatelské postupy ve funkční a laboratorní diagnostice - předsedá Karasová, Klusáková
 •  Metodika provádění funkční diagnostiky plic z pohledu sestry - Došková
 •  Vyšetřování plicních funkcí a úloha sestry při funkčním vyšetření - Karasová
 •  Diskuze
 •  Legionelóza – nové možnosti laboratorní diagnostiky a vyhledávání rezervoáru nákazy - Haluzová
 •  Diskuze
 •  Závěr

25.6.2011 sobota


 • 9.00Intenzivní ošetřovatelská péče v pneumologii II.blok - předsedá Kaslová, Smetanová
 • 9.00Ošetřovatelská péče ve spánkové medicíně
 •  Intenzivní péče v pneumologii - Vývoj přístrojové techniky k neinvazivní plicní ventilaci - Červinka
 •  Neinvazivní ventilační podpora negativním tlakem – úloha sestry - Smetanová
 •  Neinvazivní plícní ventilace ( NIPV) z pohledu sestry - Rausová
 •  Rozdílný přístup pacientů k léčbě SAS - Brůhová
 •  Diskuze
 •  Závěr
 • 10.10Ošetřovatelská péče o nemocné s tuberkulózou I.blok - předsedá Pánková, Jankovičová, Kober
 •  Úvod
 •  Spoločnosťou stigmatizovaná a zdravotníkmi nepoznaná tuberkulóza - Kober
 •  Laboratorní diagnostika mykobakterií - Bednářová
 •  Ošetřovatelská péče o P/K s TBC za hospitalizace - Marešová
 •  Práce sestry na oddělení pro léčbu tuberkulózy, multikulturní ošetřovatelství u pacientů s tuberkulózou - Benčíková
 •  Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s mimopľúcnou formou tuberkulózy - Piterková
 •  Diskuze
 • 11.40Ošetřovatelská péče o nemocné s tuberkulózou II.blok - předsedá Pánková, Jankovičová, Kober
 •  Nové podmínky BCG vakcinace v praxi - Dokoupilová
 •  Tuberkuloza - její historie a vývoj léčby - Jankovičová
 •  Migrácia ako forma šírenia tuberkulózy a jej vplyv na ošetrovateľskú prax - Kolvalčíková
 •  Biologická léčba na dispenzáři TBC - Pánková
 •  Výsledky měření kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u pacientů s tuberkulózou - Siverová
 •  Diskuze
 •  ZÁVĚR KONGRESU
 •  OBĚD
 • 14.00Návštěva Léčebny TRN Janov
 •  Výročí 90 let